Ferdige Prosjekter

Vår entreprenørbedrift har ord på seg for kvalitet og pålitelighet, og dette er et renommé som vi strekker oss langt for å opprettholde.

Vi har i mange år fått lov til å være med å forme vårt distrikt. I de fleste tettsteder og på en lang rekke gårder har vi lagt igjen vår signatur. Det kan være eneboliger, siloer, driftsbygninger, skoler, kontorbygg, leilighetsbygg, fabrikkhaller og barnehager.

I forkant av et byggeprosjekt kan det ligge mange oppgaver. Tomteforhold, reguleringsplaner, kommunale pålegg m.m. skal koordineres med ønsker fra arkitekt og sluttbruker før den endelige fremdriftsplanen kan utformes. Om du er offentlig eller privat, vil vi kunne tilby deg en fullprofesjonell veiledning gjennom hele prosessen.

Samarbeid er nøkkelen til fremgang. Derfor legger vi stor vekt på et nært samarbeid med våre oppdragsgivere. Vi er en god samarbeidspartner når utforming skal diskuteres.

Vi har flere gode referanser å vise til.

Veldre kirke

Staur Gård – Fjøs for storfe

Stange svømmehall

Holsetkvartalet i Hamar

Navneberget Barnehage

Steinerskolen VGS i Sandvika

Tangen Legesenter

Enerhaugen barnehage

Andelva Servicesenter

Søbakken skole

Evenshaugen omsorgsboliger

Åsnes hjemmetjeneste